Ajankohtaista

Syksyn käynnistävä Green Business Areena tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan vihreästä siirtymästä ja muutoksen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista. Tapahtuma järjestetään Porin Puuvillassa 15. syyskuuta.
Viimeisimmässä Ympäristö-julkaisussa 5/2022 käsitellään Porin sataman kupeeseen kasvavaa vahvaa uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen erikoistuvaa teollisuusaluetta. Mäntyluodon ja Tahkoluodon satama-alueista koostuva Porin satama on yksi Suomen merkittävimmistä tavarasatamista.
Euroopan komissio on valinnut Robocoast EDIH -konsortion European Digital Innovation Hub:ksi eli EDIH-organisaatioksi. Suomeen valittiin yhteensä neljä EDIH-organisaatioita. Kaiken kaikkiaan komissio valitsi 283 hakemukses-ta 136 EDIH-organisaatiota, jotka toimivat jatkossa koko EU:n kattavana osaamisverkostona.
Porin kaupungin Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö sekä Rauman kaupungin Kaupunkikehitys toteuttavat vielä yhden kasvua tavoitteleville yrityksille kohdennetun aamuwebinaarin. Siinä teemana ovat Prizztechin ja Turun Yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön palvelut yritysten kasvun tueksi.
Suomen Yrittäjät mittaa jälleen kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä. Järjestö kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista. Kyselyyn voi vastata 1.2.–31.3.2022.
Australialaisyhtiö Critical Metals Ltd (CMS) suunnittelee vanadiinin talteenottolaitosta Porissa sijaitsevalle Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueelle. Critical Metalsin tiimi toivottaa Tahkoluodon asukkaat, paikallisyhteisöjen edustajat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleeksi tutustumaan Tahkoluotoon suunnitteilla olevaan vanadiinin talteenottohankkeeseen ja kuulemaan sen ajankohtaisista kuulumisista 23. maaliskuuta järjestettävään tilaisuuteen.
Porin ja Rauman kaupungit järjestävät yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman infowebinaarin sulkemiskorvauksesta sekä kustannustuen kuudennesta kierroksesta. Tervetuloa kuulemaan Valtiokonttorin puheenvuoroa sulkemiskorvauksesta sekä kustannustuen kuudennesta hakukierroksesta torstaina 31. maaliskuuta.
21 suurimman kaupungin kaupunginjohtajat esittävät muutoksia valmisteilla olevan TE-uudistuksen rahoitusmalliin. TE-palveluiden järjestäminen on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Uudistus on toivottu, mutta valmisteltu rahoitusmalli sisältää kuntatalouden näkökulmasta kohtuuttomia riskejä. Nämä riskit tulee tunnistaa ja ottaa huomioon ennen lopullisen hallituksen esityksen antamista.
Subscribe to feed