Kiertotaloutta teollisessa mittakaavassa

Lähes 1000
ha:n kiertotalouspuisto
Yli 200
M€:n kiertotalouden investoinnit
1.
Li-Ion-akkujen kierrätystehdas Suomessa
Porin seudun vahvan teollisuuden ympärille on rakentunut kierrätysliiketoimintaa palveleva toimintaympäristö ja infrastruktuuri. Energia- ja kierrätysmateriaalien käsittelyyn erikoistuneet satamat, Peittoon kierrätyspuisto sekä Kaanaan teollisuusalue tarjoavat Meri-Porin alueella tehokkaan ympäristön ja runsaasti tilaa kiertotalouteen perustuvalle liiketoiminnalle.

Meri-Porin alue kiertotalouden edelläkävijänä 

Meri-Porin alueen kiertotalous- ja energia-alan yritykset käsittelevät muun muassa jätteenpolttolaitosten tuhkaa, puu- ja biomassoja sekä sähkö-, elektroniikka- ja metallijätteitä. Kierrätystuotteita ja uusioraaka-aineita valmistuu niin metalli-, kemian- kuin maanrakennusteollisuudenkin tarpeisiin. Alueesta on muodostunut merkittävä teollisen mittakaavan kierrätysliiketoiminnan keskus, joka tarjoaa ainutlaatuisia kasvun ja sijoittumisen mahdollisuuksia monenlaiselle liiketoiminnalle. 

Peittoon kierrätyspuisto – teollisten sivuvirtojen toimintaympäristö 

Massiivinen Peittoon kierrätyspuisto tarjoaa lähes 1000 hehtaaria kaavoitettua tonttimaata teollisuuden, rakentamisen ja energiantuotannon sivuvirtojen käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen. Lisäksi alueella tuotetaan uusioraaka-aineita sekä uusiutuvaa energiaa. Kierrätyspuistossa toimii jo useita merkittäviä energia-, teollisuus- ja kiertotalousyrityksiä. Sataman läheisyys, alueen laajuus ja vapaat tontit tekevät Peittoosta houkuttelevan paikan kiertotalouden uusille ja laajeneville liiketoiminnoille. 

Kaanaankorven teollisuusalueella valmista infraa 

Kaanaankorven teollisuusalueella on erinomainen infra teollisuuden sivuvirtojen jalostamiseen metalleiksi, metallikemikaaleiksi ja erilaisiksi biotuotteiksi. Monipuolinen energia- ja ympäristöinfra kuten kaasu-, höyry- ja biovoimala sekä vedenpuhdistamo mahdollistavat kustannustehokkaat investoinnit tuotantoprosesseihin. Alueelle on myös oma pistoraiteensa. 

Porin satamista kierrätysmateriaalit maailmalle 

Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamat Porissa tarjoavat erinomaisen alustan kierrätysliiketoiminnalle ja uusioraaka-aineiden kansainväliselle viennille. Satamista löytyvät bulkkituotteiden ja raskaiden projektilastien käsittelyyn tarkoitetut modernit laitteet ja satamainfraa tukevat raskaalle liikenteelle suunnitellut rautatie- ja maantieyhteydet Tahkoluodon syväväylää (15,3 m) unohtamatta. Porin satama-alueilla on tilaa kasvaa ja kehittyä.   

Ota yhteyttä:

Janne Vartia
Janne Vartia
Sidosryhmäpäällikkö, Porin kaupunki