Robocoast haastaa modernisoimaan

2000
robotiikan ammattilaista (Satakunnassa)
Yli 100
yrityksen Robocoast-verkosto
15%
klusteriyritysten keskimääräinen liikevaihdon vuosikasvu
Kovassa kasvukiidossa oleva Porin seudun automaatio-, robotiikka- ja tekoäly-yritysten klusteri tarjoaa ratkaisuja teollisuuden uudistumiselle ja kilpailukyvyn parantamiselle. Automaatiokehitystä vauhdittavat yli 100 yrityksen Robocoast-verkosto sekä alueen korkeakoulujen ja kehitysyhtiön muodostama osaamisyhteisö. Niiden tutkimuksen ja tuotekehityksen huippuosaaminen on yrityksesi käytettävissä.

Robotiikkaklusteri kasvaa ja tarjoaa etumatkaa 

Robotiikkaklusterimme yritykset kasvavat vauhdilla. Keskimääräinen liikevaihdon vuosikasvu on ollut 15 %, mikä tarkoittaa uutta elinvoimaa niin yrityksille kuin koko alueelle. Kehityksestä hyötyvät perinteisemmätkin toimialat, sillä liiketoiminnan tehostaminen ja kilpailuedun parantaminen automaation avulla on helppoa paikallisen osaajaverkoston avulla. Alueen korkeakoulut valmistavat tekniikan ja liiketoiminnan ammattilaisia elinkeinoelämän tarpeisiin. Robotiikan ja tekoälyn akatemiat sekä muunto- ja täydennyskoulutuspalvelut tarjoavat merkittävän lisän osaavan työvoiman saatavuuteen. 

Kasvukiitoa startupeille  

Kasvukiidossa oleva robotiikkaklusterimme tarjoaa kasvumahdollisuuksia myös startupeille. SAMK Yrityskiihdyttämö ja Startup-yhteistöstä saat ideallesi sparrausta ensimetreiltä lähtien yrityksen perustamiseen. Lisäksi alan osaamisyhteisö tarjoaa monipuolisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluja. Alueen teollisuusyritykset sekä julkisen sektorin toimijat muodostavat innovaatioalustan ja etsivät uusia ratkaisuja toiminnan tehostamiseen esimerkiksi hackathoneilla ja Living Lab -ympäristöissä. Palvelujen avulla startupit pääsevät kehittämään tuotteitaan ja palvelujaan aidoissa ympäristöissä ja saavat uskottavia referenssejä kasvun tueksi. Paina kaasu pohjaan ja vaihda liiketoiminnan kehittämisen kiihdytyskaistalle! 

Gamecoast - potentiaalia pelillisyydestä  

Pelillistäminen voi olla ratkaisu liiketoiminnan tehostamiseksi tai perusta uudelle liikeidealle. Porin seudun pelillisyysverkosto Gamecoast yhdistää pelillisyyden, tekoälyn ja muut modernit teknologiat (esim. AR, VR) nopeuttamaan tuotekehitystä, kaupallistamista ja uusien teknologiainnovaatioiden kehittämistä. Verkoston ytimen muodostavat kehitysyhtiö Prizztech, Porin yliopistokeskus sekä luovan ja teknologia-alan yritykset. Pelillisyyden hyödyntäminen valmistavassa teollisuudessa esimerkiksi työvoiman osaamisen kehittämisessä, työhön perehdyttämisessä, työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa ovat Gamecost-verkoston keskiössä. Gamecoastin kanssa on hyvä aloittaa uudenlaisen tulevaisuuden tekeminen.

Robotiikkaklusteri verkottaa kansainvälisesti 

Porin seudun robotiikkaklusteri on verkottunut vahvasti ja kansainvälisesti. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta saada parhaat osaajaverkostot alueen yritysten käyttöön. Lisäksi klusterin kautta voi päästä mukaan merkittäviin kansainvälisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Robocoast-osaamiskeskittymä kuuluu tärkeimpiin eurooppalaisiin tutkimus- ja asiantuntijaverkostoihin. Tämän lisäksi kansainvälistä yhteistyötä on Kiinan kanssa.