Teknologiametallien pääkaupunki

3
modernia suurteollisuuden puistoa
2.
suurin magneettitehdas Euroopassa
2
mrd € klusterin liikevaihto
Uudet liikenteen, energian tuotannon ja varastoinnin sekä elektroniikan sovellukset sähköistävät maailmaa kiihtyvällä vauhdilla. Sähköistyminen rakentuu teknologiametallien ja akkukemikaalien varaan, joiden valmistuksen ja tuotekehityksen globaalisti merkittävä ekosysteemi sijaitsee Porin seudulla.

Metalleja sähköautoihin ja akkuihin 

Porin seudun teknologiametalliklusterin ydin koostuu kolmesta metallinjalostukseen keskittyvästä teollisuuspuistosta, joita tukee vahva automaatio-, kemian- ja konepajateollisuus. Alueella valmistettavat teknologiametallit kupari, nikkeli, kulta, hopea, koboltti sekä jatkojalostetut tuotteet, kuten johteet, magneetit ja akkukemikaalit ovat keskeisiä rakennusaineita yhteiskunnan sähköistymisessä. Uusiutuvan energian tuotanto ja varastointi, sähköistyvä liikenne sekä digitaalisuus vauhdittavat teknologiametallien ja jatkojalosteiden kysyntää globaalisti. 

Kasvun paikka 

Porin seudulla metallurgiaan erikoistunut moderni teollinen infrastruktuuri raaka-aine- ja sivuvirtoineen tarjoavat erinomaisen alustan uudelle liiketoiminnalle. Kasvua ja sijoittumista tukee valmis kansainvälinen teknologiametallituotteiden vientiklusteri, johon on helppo kytkeytyä ja mahdollista saavuttaa merkittäviä synergiaetuja. Esimerkiksi akkuliiketoiminnalle alue tarjoaa erinomaisen toimintaympäristön. Lisäksi uusille investoinneille on tilaa. 

Kohti kiertotaloutta 

Kiristyvät ympäristövaatimukset, haasteet teknologiametallien saatavuudessa sekä raaka-aineketjujen keskittyminen vauhdittavat kiertotalouden kehittymistä ja luovat mahdollisuuksia uudelle kestävän kehityksen mukaiselle liiketoiminnalle. Alueemme modernit teollisuuspuistot, satamat ja liikenneinfra sekä teknologiametalliklusterin yritysten verkosto luovat erinomaiset puitteet metallien kierrättämisen liiketoiminnalle.