Mahdollistava infra - Mitä tarpeita yritykselläsi on?

Sujuva kaavoitus, laajat tonttimaat, satama, rauta- ja valtatiet sekä lentokenttä. Helposti ja monipuolisesti saatavilla olevia teollisuushyödykkeitä. Uusiutuvaa energiaa. Kaasua. Pori on kuin luotu teolliseksi tukikohdaksesi. Rohkeille ideoille on tilaa!

TILAA JA HYÖDYKKEITÄ 

Porin alueella on tarjolla sitä, mitä liiketoimintasi tarvitsee. Kaavoitettujen teollisuus- ja liiketonttien valikoima on monipuolinen. Uusiutuvaa, lähellä tuotettua energiaa on helposti saatavilla isoonkin tarpeeseen. Maakaasun saatavuuden varmistaa LNG-terminaali satamassa, josta on johdettu kaasuputki Kaanaankorven teollisuusalueelle. Teollisuuden tarvitsemat hyödykkeet tuotetaan lähellä, oli sitten kyse vaikka höyrystä tai rikkihaposta. Teknologiametallien arvoketju toimii alueella jo valmiiksi.  

LOISTAVAT LIIKENNEYHTEYDET 

Teollisuusalueemme ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella. Osassa on jopa oma pistoraide tai mahdollisuus omalle satamalaiturille. Syväväylä (15,3 m) mahdollistaa suurimpienkin Itämerellä kulkevien laivojen pääsyn Porin Tahkoluotoon, joka on erikoistunut kemikaali- ja bulkkiliikenteeseen.  

Valtateiden 11 ja 2 risteysalueelle kaavoitettu Honkaluodon teollisuusalue on erityisen toimiva logistiikan tarpeisiin. Alueen vieressä oleva lentokenttä yhdistää Porin säännöllisellä reittiliikenteellä Helsinki-Vantaaseen. Se soveltuu erinomaisesti tavaralogistiikan tarpeisiin. Ja lentokentän saavutettavuus on vertaansa vailla: tuskin muualla on lentokenttä parin kilometrin päässä kaupungin keskustasta. 

KIERTOTALOUDEN ERIKOISALUE 

Kiertotalouden tarpeisiin Porissa Peittoon kierrätyspuistossa on lähes 1000 hehtaaria valmiiksi kaavoitettua teollisuusaluetta, jossa esimerkiksi teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen on helppoa. Eikä liiketoiminnan laajentaminen jää tilasta kiinni.