Onnistumiset

Olemme myös halunneet tehdä asioita, joita ei ole ennen tehty. Yhdessä on löydetty ratkaisuita ja tehty Suomen ja maailman ennätyksiä. Periksiantamaton asenteemme on yrityksesi käytössä!

Maailman ensimmäinen merituulipuisto jääolosuhteisiin

Suomen Hyötytuuli Oy:n kymmenestä offshore-tuulivoimalasta koostuva merituulipuisto valmistui Porin Tahkoluodon edustalle vuoden 2017 elokuussa. Kyseessä on maailman ensimmäinen vaativiin jääolosuhteisiin suunniteltu offshore-tuulivoimapuisto.

Porissa on erinomainen ympäristö ja asiantuntijaverkosto merituulivoiman kehittämiselle. Olosuhteet ovat merituulivoiman kannalta optimaaliset ja toimialan kehittämisessä on mukana vahvaa paikallista osaamista. Voimaloiden huollosta vastaa Pori Energia Oy ja meriperustukset on suunniteltu ja rakennettu paikallisessa Pori Offshore Constructions Oy:ssä.

Merituulipuiston kokemukset ovat olleet positiivisia niin rakentamisessa, tuotannossa, kuin huolto-operaatioiden sujumisessa. Merituulipuisto onkin saamassa jatkoa Porin edustalla. Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon satama-alueen edustalle 25-50 tuulivoimalan merituulipuistoa jo rakennetun merituulipuiston jatkoksi. 

Ennätysnopea kaavoitusprosessi toi LNG-terminaalin Poriin

Ennätysnopea asemakaavan muutostyö mahdollisti Gasumin investoinnin nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaaliin Porin Tahkoluotoon vuonna 2013. Porin valikoitumista investointikohteeksi olivat vauhdittamassa lähialueella toimivat keskeiset teollisuuden asiakkaat. Luonteva syy terminaalin sijoittumiselle Poriin oli ympäri vuoden saavutettavissa oleva Tahkoluodon satama, jossa on valmiina investointia palveleva infrastruktuuri sekä aktiivinen laivaliikenne.

Valmistuessaan kesällä 2016 Porin LNG-terminaali oli ensimmäinen nesteytetyn maakaasun terminaali Suomessa. Terminaalin ympärille on rakentunut tehokas logistiikkaketju.  LNG-terminaalin logistiikka hoituu autokuljetuksin sekä Kaanaankorven teollisuusalueelle johtavan maakaasuputken kautta.