BioEnergo suunnittelee Poriin yli 150 miljoonan euron biojalostamoa

Hanketta valmistelee BioEnergo Oy, ja laitoksen on määrä valmistua vuoden 2023 alussa. Laitoksella olisi merkittävä työllistävä vaikutus Porissa.

BioEnergo etsi pitkään sopivaa paikkaa laitokselle, ja lopulta se löytyi Porista Kaanaan teollisuusalueelta. BioEnergossa sijaintia pidettiin hyvänä uudelle tehtaalle, sillä kumppaneina alueella toimivat Porin Prosessivoima ja Kemira. Lisäksi alue on logistiikan kannalta otollinen, sillä satama tarjoaa hyvät puitteet viennille.

Alueella toimiva Venatorin pigmenttitehdas on lopettamassa toimintansa vuonna 2021. Tämän vuoksi biokonversiolaitoksen tulo samalle alueelle on erityisen merkityksellinen työllisyyden kannalta.

– Siitä lähtien, kun viime vuoden syyskuussa saatiin tieto Venatorin aikeista sulkea Porin pigmenttitehdas, on käynnistynyt useita hankkeita uuden yritystoiminnan saamiseksi alueelle. Olemme vilpittömän iloisia siitä, että BioEnergon hanke on nyt edennyt tähän pisteeseen ja se on julkistettavissa, kertoo Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Laitoksen suora työllisyysvaikutus on noin 40–50 henkilöä ja epäsuora useampia satoja. Rakennusvaiheessa laitos työllistää yli 500 henkilöä.

– Osaavan työvoiman saanti on keskeisimpiä yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä ja Porin kaupunki yhdessä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen, että alueen koulutustarjonta on riittävää, oli sitten kyse ammatillisesta koulutuksesta tai korkeakoulutuksesta, jatkaa Luukkonen.

Laitoksen tavoitteena on erityisesti liikenteen päästöjen vähentäminen. Uuden tehtaan päätuote on toisen sukupolven bioetanoli, jota käytetään bensiinin lisäaineena. Toisena tuotteena laitoksesta valmistuu suuri määrä kiinteää ligniiniä, jota voidaan käyttää ”vihreänä liimana” asfaltin tuotannossa öljypohjaisen bitumin sijaan. Kolmas laitoksen tuote on biokaasu, jota käytetään yhä lisääntyvissä määrin liikenteen polttoaineena.

– Perinteisesti laitostamme kutsuttaisiin etanolilaitokseksi, mutta koska etanoli ei ole ainoa lopputuotteemme, käytämme mieluummin biokonversio-termiä kuvaamaan laitoksen monipuolisuutta, kuvailee projektinjohtaja Stefan Fors.

Bioenergo