Honkaluotoon lisää alueita yrityksille

Honkaluodon 1. asemakaava ja asemakaavan muutos ovat nähtävillä 20. maaliskuuta asti.

Honkaluodon yritysalue laajenee. Tavoitteena on luoda edellytyksiä tilaa vaativien yritysten sijoittumiselle alueelle. Kaavan asiakirjat.

Honkaluoto oli osa Porin kaupunkiseudun kohdealuetta MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen -hankkeessa, jossa muun muassa tarkasteltiin yritysaluiden kehittämistä liikenteen ja saavutettavuuden kannalta. MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön-, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. 

 

Kuvassa Honkaluodon aluetta 2019. Kuva Lentokuva Vallas Oy.

 

Honkaluodon aluetta ilmakuvassa (2019)