Koronaepidemiaan liittyvät yritysten tukimuodot

Tähän uutiseen on koottu Porin alueen yrittäjien palveluita koronaepidemian aikana sekä valtakunnallisia uusia linjauksia.

Päivitetty 29.7.

Porin kaupunki myöntää tukea yksinyrittäjille

Porilaiset yksinyrittäjät voivat hakea sähköisesti Porin kaupungilta tukea koronavirustilanteessa. 2000 euron suuruisen tuen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle epidemian aikana ja sen jälkeen. Tukea on myönnetty jo noin 700 yritykselle ja sitä voi hakea 30.9.2020 asti.

Yksinyrittäjän tuki

Uusi kustannustuki yrittäjille, hakuaika 7.7.-31.8.2020

Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista. Tuen piirissä ovat myös yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa.

Lainvalmistelussa on päädytty malliin, jossa yrityksen toimialalla on koettu vähintään 10 % liikevaihdon pudotus vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimisi tällaisella toimialalla edellytettäisiin lisäksi, että yrityksen oma liikevaihto olisi alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden. Tukea voi hakea 7.7.-31.8.2020.

Valtiokonttorin neuvontapuhelin palvelee 1.7. alkaen arkisin klo 9-15, puh. 0295 50 3050

Suomen Yrittäjien kustannustuki-info ma 6.7. klo 13 (webinaari)

Valtiokonttori.fi

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatilanteen tukihaut lopetettu

ELY-keskukset ja Business Finland eivät enää myönnä yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Hallitus linjasi, että näiden niin sanottujen koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Haku päättyi 8.6.

Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.

Business Finland

ELY-keskus

Työ- ja elinkeinoministeriö

Business Finlandilta tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea vuoden 2020 loppuun asti. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen.

Business Finland

Maatilakytkentäiset ja maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset, kalatalouden yritykset sekä maatalouden alkutuotanto kriisitukien piiriin

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Kalatalouden väliaikaista avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen. Avustuksen tarkoituksena on yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aikana

ELY-keskus

Ravintoloille tukea uudelleentyöllistämiseen ja hyvitystä toiminnan rajoittamisesta

Hallituksen esittämä malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta.

Uudelleentyöllistämisen tuella yritys voi saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen. Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Sen saamisen edellytyksenä on, että yritys maksaa työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa. Tukea voi saada kaikista työntekijöistä, joiden palkkauskustannuksiin yritys ei saa samalta ajanjaksolta muuta tukea, kuitenkin erikseen määrätyn enimmäismäärän verran. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta tukee ravitsemisyrityksen mahdollisuuksia hoitaa juoksevia, joustamattomia kustannuksiaan. Hyvitystä on siis mahdollista saada rajoituksen voimassaolopäiviltä (4.4.–31.5.2020). Juoksevia, joustamattomia kustannuksia ovat esimerkiksi sähkö- ja lvi-laskut ja tilavuokra. Hyvitystä ei voi saada ainehankinnoista tai palkoista eikä investoinneista. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.8.2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen Yrittäjät

Yritykset voivat hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin

Yritys voi pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Käytännössä yritys tekee maksujärjestelypyynnön ja maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä helpoiten OmaVerossa.

Vero.fi

Porin kaupungin maksulykkäykset

Mikäli koronatilanne on aiheuttanut ongelmia yrityksen maksuvalmiuteen, Porin kaupunki myöntää 6 kk korotonta maksuaikaa. Pyynnöt lähetetään e-lomakkeella. Samalla lomakkeella voi esittää toiveen maksuhuojennuksista.

Business Pori

Business Porin uudesta Sytyttämö-palvelusta ideoita yrityksen kehittämiseen

Sytyttämö on Business Porin uusi maksuton pop up -palvelu, joka auttaa paikallisia yrittäjiä ja yrityksiä kehittämään innovaatioita ja luovia businessratkaisuja. Sytyttämö tarjoaa luovan alan toimijoiden ideat ja osaamisen yritysten käyttöön maksuttoman ideointipajan muodossa. Ideoinnin jälkeen Business Porin asiantuntijat auttavat toteutuskelpoisten ideoiden eteenpäin viemisessä.

Business Pori

Prizztech antaa yrityksille neuvontaa koronatilanteessa

Prizztech Oy palvelee yrityksiä koronaviruksen aiheuttamissa haasteissa ja liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Palveluun voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisten kanavien kautta.

Puhelinnumero 02 620 5300 palvelee korona-asioissa arkisin kello 8-16. Lisäksi on käytössä lomake yhteydenottopyyntöihin. Yritykset voivat olla yhteydessä myös suoraan Prizztechin asiantuntijoihin.

Business Pori

Prizztech Oy

Business Porin webinaareista tietoa yritysten palveluista

 

Ihmisiä keskustassa