Porissa satsataan päästöjen vähentämiseen

Porin alueella on käynnissä ja suunnitteilla merkittäviä investointeja uudistuvan energian saralla. Tämä miljardiluokan investointikokonaisuus sisältää monipuolisesti erilaista uusiutuvaa energiaa ja on suuri mahdollisuus myös alueen teollisuudelle. Porin kaupunki haluaa edesauttaa myös kotitalouksien ja yritysten hiilineutraaliutta kehittämällä palveluitaan.

Pori on vuodesta 2016 asti kuulunut hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien (Hinku) joukkoon , joiden tavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

– Olemme hyvässä vaiheessa, sillä Porin päästövähenevä on jo 44 prosenttia päästökauppasektori mukaan luettuna. Olemme avanneet verkkosivun, johon on kerätty osioita, mitä asukkaat voivat itse tehdä, mitä kaupunki tekee ja mitä yritykset voivat tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi, toteaa projektipäällikkö Esa Merivalli

Alueen isot toteutuneet ja suunnitteilla olevat investoinnit ovat merkittävässä osassa hiilineutraaliuteen pääsemisessä. Maa- ja merituulipuistot, biovoimalaitokset, biokaasulaitokset ja aurinkovoiman investoinnit ovat vähentämässä Porin Co2 päästöjä merkittävästi. 

Yhtenä esimerkkinä on juuri valmistunut Pori Energian Aittaluodon 60 miljoonan investointi uusiutuvaan energiaan. Porilaisista yli puolet asuu kaukolämmitetyissä taloissa ja Aittaluodon uusi biokattilalaitos laskee hiilidioksidipäästöjä tuhansia tonneja vuodessa. Samalla investointi on antanut merkittävästi töitä alueen yrityksille.

Porin seutu on myös kansallinen biokaasulaitosinvestointien keskittymä. Tämä on hieno jatko tahkoluodon LNG-terminaalin aloittamalle kaasutaloudelle. Tästä mainio esimerkki on Envor Pori Oy:n biokaasulaitosinvestointi Luotsinmäelle.

– Merkittävimmät tulevaisuuden investointisuunnitelmat kuitenkin liittyvät tuulivoimaan. Satojen miljoonien investointeja on tulossa lähivuosina Porin maatuulivoimapuistoihin, joita rakennetaan nykyään ilman tukia. Valtava mahdollisuus alueelle ja sen teollisuudelle on erityisesti merituulivoima ja Suomen Hyötytuulen esisuunnitteluvaiheessa oleva Tahkoluodon Merituulipuistonlaajennus. Yksistään tämä investointisuunnitelma on toteutuessaan miljardiluokkaa, kertoo osastopäällikkö Jarkko Vuorela

Kaupungin verkkosivu löytyy osoitteesta pori.fi/hiilineutraalipori

– Sivustolle on koottuna kaupungin omia satsauksia sekä elinkeinoelämän isoja investointeja. Samalla haluamme tuoda esille, miten voi kuluttaa vähemmän tai mitä voi tehdä kotona, jotta hiilijalanjälki pienenee. Pienillä valinnoilla on mahdollista kuitenkin pienentää omaa ympäristökuormitustaan elintasoa laskematta. Jokaisella ilmastoteolla on merkitystä, sillä Suomen kasvihuonepäästöistä liki 70 prosenttia tulee kotitalouksien kulutuksesta, muistuttaa Merivalli.  
 

Kallo ja tuulimyllyt