Envor Pori Oy:n biokaasulaitoksen laajennukselle 2,6 miljoonan euron tukipäätös

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt noin 2,6 miljoonan euron tukipäätöksen Envor Pori Oy:n biokaasulaitoksen laajennukselle, jonka myötä laitokselle rakennetaan uusi biokaasureaktori.

Uudella biokaasureaktorilla voidaan käsitellä erilliskerättyä biojätettä, elintarviketeollisuuden biolietteitä sekä maatalouspohjaisia biomassoja. Laajennus tuottaa vuodessa 19,2 GWh biometaania kaasuautojen polttoaineeksi. Biokaasun edistäminen on yksi Suomen hallituksen tavoitteista, jolla vähennetään liikenteen aiheuttamia kasvihuonepäästöjä.

Uusi reaktori tulee Luotsinmäelle rakennettavan biokaasulaitoksen parhaillaan rakenteilla olevan reaktorin viereen, jolloin jätteitä voidaan käsitellä kahdessa eri linjassa. Toinen reaktori käyttää puhdistamolta tulevaa ainesta ja toinen biojätettä.

– Porin kaupunki ja Prizztech ovat  pitkäjänteisesti kehittäneet alueemme kaasutalouden ja kiertotalouden klustereita. Envorin investoinnot ovat hyvä osoitus tehdyn työn tuloksellisuudesta. Samalla ne edistävät hiilineutraalisuustavoitettamme, toteaa Porin kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Jouko Hautamäki.

Laitos otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön kesällä 2021. Laajennuksen kokonaiskustannusarvio on noin 10,6 miljoonaa euroa.

Envorin tuki oli osa Työ- ja elinkeinoministeriön 17. marraskuuta myöntämää yhteensä 33,2 miljoonaa euroa investointitukea seitsemälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle. Tuki on tarkoitettu hankkeille, jotka tarjoavat uusia energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoa valtion investointituista löytyy työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Business Pori