Rahoitusta kiertotalouden investointeihin

Business Finland on lanseerannut Kiertotalouden investointiavustuksen, jolla pyritään edistämään kiertotalouden kehittymistä Suomessa. Rahoituksen hakuaika on 15.2.-16.4.2021.

Kiertotalous on kestävän kehityksen mukaiseen kasvuun tähtäävä toimintatapa, jolla pyritään säilyttämään tuotteet, materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudella halutaan muuttaa perinteisiä toimintatapoja, sekä tarjota mahdollisuuksia muutokseen sopeutuville ja uusiin toimintatapoihin panostaville yrityksille.

Business Finlandin kiertotalouden investointiavustus on tarkoitettu suomalaisten yritysten kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteiden kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla.

Avustusta voivat hakea kaikenkokoiset Suomessa toimivat yritykset. Edellytyksenä rahoitukselle on, että yrityksen investoinnit edistävät materiaalikiertoa ja kiertotalouden kehittämistä, sekä luovat edellytyksiä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Investoinnin tulee suoraan vaikuttaa kierrätyksen lisääntymiseen tai ympäristönormien ylittymiseen saadakseen avustusta.

Rahoitusta voi hakea näiden kriteerien puitteissa esimerkiksi teollisen rakentamisen investointeihin, liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantaviin investointeihin, materiaalikiertoa edistäviin tai ympäristönormeja ylittäviin digitaalisiin ratkaisuihin tai jätteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskeviin investointeihin.

Rahoitusta voi hakea 15.2.-16.4.2021 Business Finlandin sähköisen asioinnin kautta. Lisätietoja ja hakemuksen löydät Business Finlandin sivuilta.

 

Kättelevät karhut