Porin kaupunki ja Prizztech Oy esillä EU:n Industry Week 2021 – tapahtumassa

Industry Week 2021 on Euroopan johtava vuosittainen teollisuuden tapahtuma.

URBACT iPlace verkosto, jossa Porin kaupunki on mukana yhdeksän muun Euroopan kaupungin kanssa, osallistuu EU Industry Week 2021 -tapahtumaan järjestämällä keskustelun ”Euroopan pienten kaupunkien kilpailukyky tulevaisuuden teollistumisessa” tiistaina 23. helmikuuta kello 16:00 Suomen aikaa. Konferenssin tarkoituksena on vastata muun muassa kysymyksiin: ”Miten pienet kaupungit voivat suuriin kaupunkeihin verrattuna houkutella osaamista ja investointeja? ja ”Miten Covid 19 muuttaa käsityksiämme pienistä kaupungeista työ- ja asuinpaikkoina?”.

Voit seurata konferenssia ilmoittautumalla tai vaihtoehtoisesti seuraamalla tilaisuutta iPlace facebook tai Youtube kanavalla.

Lisätietoja Porin URBACT iPlace -hankkeesta ja sen tavoitteista löydät verkkosivuilta.

Robocoast DIH on mukana EU Industry Week 2021 -tapahtumassa ja osallistuu ”Metallimateriaalien vallankumous” osioon lauantaina 27. helmikuuta klo 11:00 Suomen aikaan. Robocoastista yhteyspäällikkö Pirita Ihamäki, FT, esittelee ”Näkemyksiä Teollisuus 4.0 ja tulevaisuuden valmistavasta teollisuudesta”, joka perustuu Business Finlandille tehtyyn selvitykseen. Selvityksen tarkoituksena oli kerätä tietoa suomalaisen valmistavan teollisuuden ja teknologiaa kehittävien yritysten kilpailukyvystä, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Haastattelun valikoitui 25 suomalaista kärkiyritystä ja 8 akateemista henkilöä. Selvityksen taustalla on uusi teollisuusstrategia, joka korostaa kolmea tekijää: kansainvälinen kilpailukyky, vihreä ja digitaalinen Eurooppa. Suomessa kärkiyritysten kasvu tulee uusista teknologiaratkaisuista, jotka syntyvät teollisissa innovaatioekosysteemeissä yhteiskehittämällä. ”Suomi kokeileva yhteiskunta - Älykkään ympäristöystävällisen teknologian edelläkävijä”.

Pori on myös mukana Intelligent Cities Challenge (ICC)-ohjelmassa, jossa kaikkiaan 136 eurooppalaisesta kaupungista koostuva yhteistyöverkosto auttaa kaupunkeja kehittämään älykästä, vastuullista ja kestävää kasvua edistyneen teknologian avulla. Osana EU:n Industry Week 2021 -tapahtumia Pori osallistui ICC 2nd City Lab -virtuaalitapahtumaan 16.-19.2.2021 sekä järjesti oman sidosryhmille suunnatun Strategiatyöpajan 11.2.2021.

 

iplace industry week esite