Yrittäjien Kuntabarometri on käynnissä - yrittäjien ääntä kaivataan!

Suomen Yrittäjät mittaa jälleen kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä. Järjestö kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista. Kyselyyn voi vastata 1.2.–31.3.2022.

Suomen Yrittäjät on mitannut kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista joka toinen vuosi.  

Nyt tulosten raportointi uudistuu ja vertailumahdollisuudet paranevat. Jatkossa kuka tahansa voi avoimesti verkossa vertailla valitsemiensa kuntien tuloksia keskenään kysymyskohtaisesti. Näin käyttäjä pystyy rankkaamaan parhaiten menestyneet kunnat esimerkiksi julkisia hankintoja käsittelevissä kysymyksissä. 

Miksi tämä kysely on tärkeä? 

  • Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa? 
  • Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille. 
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa. 
  • Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista: Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä? Toteutetaanko julkiset hankinnat pk-yrityksiä huomioiden? 

Viimeksi Yrittäjien Kuntabarometri on toteutettu vuonna 2020. Satakunnan Yrittäjät ja alueen paikallisyhdistykset ovat käyneet kyselyn tulokset läpi jokaisen kunnan ja kaupungin elinkeinotiimin tai vastaavan kanssa. Satakunta on maakuntana ollut kahdessa edellisessä mittauksessa sijalla kaksi ja nyt tavoitteena on nostaa Satakunta ykköstilalle.

Tähän tarvitaan jokaista yrittäjää ja heidän ääntänsä. Mitä kattavampi vastausmäärä, sitä paremmat ja vahvemmat työkalut saadaan Satakunnan yrittäjyysmyönteisyyden kehittämiseen entisestään. Yrittäjien tavoittamiseksi toivotaan myös Satakunnan kaupunkeja ja kuntia sekä muita toimijoita kannustamaan yrittäjiä vastaamaan kyselyyn.

Parhaiten kyselyssä menestyneet kunnat palkitaan toukokuussa Kunnallisjohdon seminaarissa Vaasassa! Silloin selviää myös se, miten Satakunta pärjäsi maakuntana.

Satakunnan Yrittäjien Kuntabarometri-kysely